گروه تولیدی ریگوار (مدیریت : رضا زاده)

4665-2-2.png

محصولات سندبلاست

4665-2-2.png

توضیحات در مورد این محصول :

4665-2-2.png

برای آشنایی بیشتر تماشا کنید:

4665-2-2.png

انواع مدل های این دسته بندی :

سفید صدفی

ستاره

کویر

4665-2-2.png

پروژه های انجام شده با این محصول